Vegarnish | Vastuuvapauslauseke

Sivustolla Verkkosivusto ("Sivusto") annetut tiedot on tarkoitettu vain yleisiin tiedotustarkoituksiin. Kaikki sivuston tiedot toimitetaan hyvässä uskossa, mutta emme anna minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta sivustolla olevien tietojen tarkkuudesta, riittävyydestä, pätevyydestä, luotettavuudesta, saatavuudesta tai täydellisyydestä. EMME OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA SINULLE MINKÄÄNLAISISTA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI SIVUSTOLLA TARJOTTUIHIN TIETOIHIN LUOTTAMISESTA. KÄYTÄT SIVUSTOA JA LUOTAT SIVUSTON TIETOIHIN YKSINOMAAN OMALLA VASTUULLASI.

ULKOISTEN LINKKIEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Sivusto voi sisältää (tai sinulle voidaan lähettää sivuston kautta) linkkejä muille verkkosivustoille tai sisältöä, joka kuuluu kolmansille osapuolille tai on peräisin kolmansilta osapuolilta, tai linkkejä verkkosivustoille ja ominaisuuksiin bannereissa tai muussa mainonnassa. Emme tutki, valvo tai tarkista tällaisten ulkoisten linkkien tarkkuutta, riittävyyttä, pätevyyttä, luotettavuutta, saatavuutta tai täydellisyyttä. EMME TAKAA, TUE, TAKAA TAI OTA VASTUUTA MINKÄÄN SIVUSTON KAUTTA LINKITETTYJEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUSTOJEN TAI BANNERIIN TAI MUUHUN MAINONTAAN LINKITETTYJEN VERKKOSIVUSTOJEN TAI OMINAISUUKSIEN TARJOAMIEN TIETOJEN TARKKUUDESTA TAI LUOTETTAVUUDESTA. EMME OLE OSAPUOLENA TAI MILLÄÄN TAVALLA VASTUUSSA SINUN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN TARJOAJIEN VÄLISTEN TAPAHTUMIEN VALVONNASTA.

AMMATTIMAINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Sivusto ei voi sisältää eikä sisällä oikeudellisia neuvoja. Oikeudelliset tiedot annetaan vain yleisiin tiedotus- ja koulutustarkoituksiin, eivätkä ne korvaa ammatillista neuvontaa. Näin ollen, ennen kuin ryhdyt tällaisiin tietoihin perustuviin toimiin, kehotamme sinua neuvottelemaan asianmukaisten ammattilaisten kanssa. Emme tarjoa minkäänlaista oikeudellista neuvontaa. SIVUSTOLLA OLEVIEN TIETOJEN KÄYTTÖ TAI NIIHIN LUOTTAMINEN ON YKSINOMAAN OMALLA VASTUULLASI.

TYTÄRYHTIÖIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Sivusto voi sisältää linkkejä tytäryhtiöiden verkkosivustoille, ja saamme kumppanipalkkion kaikista ostoksista, jotka olet tehnyt tytäryhtiön verkkosivustolla tällaisten linkkien avulla.

SUOSITTELUJEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Sivusto voi sisältää tuotteidemme ja/tai palveluidemme käyttäjien suosituksia. Nämä suosittelut heijastavat tällaisten käyttäjien tosielämän kokemuksia ja mielipiteitä. Kokemukset ovat kuitenkin henkilökohtaisia kyseisille käyttäjille, eivätkä ne välttämättä edusta kaikkia tuotteidemme ja/tai palveluidemme käyttäjiä. Emme väitä, eikä sinun pitäisi olettaa, että kaikilla käyttäjillä on samat kokemukset. YKSILÖLLISET TULOKSET VOIVAT VAIHDELLA.

Sivustolla olevat suosittelut lähetetään eri muodoissa, kuten tekstinä, äänenä ja/tai videona, ja tarkistamme ne ennen niiden julkaisemista.

Suosittelujen sisältämät näkemykset ja mielipiteet kuuluvat yksinomaan yksittäiselle käyttäjälle eivätkä heijasta näkemyksiämme ja mielipiteitämme. Emme ole sidoksissa käyttäjiin, jotka tarjoavat suosituksia, eikä käyttäjille makseta tai muuten korvata heidän suositteluistaan.